1% dla Polaków Pomagających!

To już ostatni dzwonek na złożenie rozliczenia podatkowego i przekazanie 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Jak wiecie, ideę pomagania mamy wpisaną nie tylko w nazwę fundacji i portalu, ale przede wszystkim w nasze przekonania, dlatego dzisiaj chcemy Was zachęcić do skorzystania z okazji niesienia pomocy w bardzo prosty sposób!

Jak przekazać 1% podatku dla OPP? Wystarczy wybrać organizację, którą chce się wesprzeć, a w odpowiedniej rubryce składanej deklaracji podatkowej wprowadzić jej numer KRS. Kwota ta nie może przekroczyć 1% podatku, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeśli jeszcze nie rozliczyliście swojego zeznania i chcecie skorzystać z możliwości, o której wspominamy, zapoznajcie się z działaniami kilku organizacji, które prowadziły zbiórki za pośrednictwem PolakPomaga.pl. I pamiętajcie, że dobro powraca! 🙂

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA

Od 2005 roku zmieniamy nasze bliższe i dalsze otoczenie. Kiedyś jako młodzi, niedoświadczeni, zapaleni do zmieniania świata. Dziś nadal młodzi duchem, zapaleni do zmieniania świata, eksperci z ponad 10-letnim stażem i setkami zrealizowanych inicjatyw za sobą. Każdy z nas ma wiele pasji, pomysłów, doświadczeń, czasem bardzo różnych, jednak łączy nas jedno Stowarzyszenie. Czym się zajmujemy?

 • wyzwalamy społeczną energię, dzieląc się naszymi doświadczeniami, prowadząc konkurs Działaj Lokalnie,
 • wspieramy młodzież w rozwoju ich pasji w ramach Programu Stypendialnego Przekaż dalej,
 • pracujemy w środowiskach wiejskich, dając szansę tym, którzy nie mają łatwego dostępu do kultury, nauki, prowadząc m.in. Regionalny Program Równać Szanse,
 • wspieramy rozwój partnerskiej współpracy zarówno między organizacjami, instytucjami publicznymi, jak i lokalnym biznesem,
 • wspieramy liderów i całe społeczności pomagając im działać i rozwijać współpracę w najbliższym otoczeniu.

Zebrane środki przekazujemy na wsparcie Programu Działaj Lokalnie, Program Stypendialny Przekaż dalej oraz na działania Funduszu Lokalnego Ziemi Ełckiej.

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”
KRS 0000233904
http://stopa.org.pl
http://przekazdalej.org.pl


Fundacja Program Pomocy Pierwsza Praca

Jesteśmy Fundacją mającą na celu aktywizowanie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program naszej Fundacji kierowany jest  do osób w wieku 16-28 lat. Do tej grupy zaliczamy obecnych, jak i byłych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Działania naszej Fundacji mają wspierać, jak również udoskonalać proces usamodzielniania przy współpracy ze wszystkimi instytucjami, które specjalizują się w przygotowaniu młodego człowieka w wejście w dorosłe życie. Naszym priorytetowym zadaniem jest zapewnienie opieki pod kątem zawodowym przez ustalenie indywidualnej ścieżki kariery, kursy zawodowe, szkolenia oraz mentoring. Naszym marzeniem jest  przygotowanie absolwenta, który w przyszłości będzie świadomym obywatelem, będzie realizował swoje cele, marzenia poprzez pracę marzeń. Jest to pierwsza w Polsce Fundacja, która prowadzą byli wychowankowie domów dziecka. Jak działamy?

Naszym priorytetowym celem jest aktywizacja zawodowa podopiecznych, którzy wchodzą w proces usamodzielnienia. Ogólnopolski Program Pomocy Pierwsza Praca składa się z kilku części:

 • Platforma Serce 4xp
 • Wojewódzkie Pikniki Zawodowe
 • Fundusz edukacyjny
 • Gala serce 4xp

Jako jedyna Fundacja w Polsce zaczynamy mówić o usamodzielnieniu, głośno i w pozytywnym aspekcie, pokazując zarazem skalę problemu i jedyny innowacyjny sposób naprawy.

Zebrane środki chcemy przeznaczyć na: Fundusz edukacyjny (długotrwałe programy terapeutyczne), Wojewódzkie Pikniki Zawodowe, Wdrożenie Ogólnopolskiego Programu Pomocy Pierwsza Praca w całej Polsce.

Fundacja PwC
KRS 0000234238
CEL: FUNDACJA PROGRAM POMOCY PIERWSZA PRACA / F4XP

http://www.f4xp.pl


Fundacja Niepełnosprawnych SANUS w Ostródzie

Celami naszej Fundacji są:

 • pomoc osobom niepełnosprawnym w podeszłym wieku,
 • pomoc materialna niepełnosprawnym – rzeczowa,
 • pomoc materialna, finansowa, rzeczowa dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej – uczącej się,
 • wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego.

Środki finansowe jakie udaje nam się pozyskać z 1% przekazujemy na pomoc dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych w formie dofinansowań zakupów leków, opłacenia turnusów rehabilitacyjnych oraz finansowania płatnych usług medycznych.

FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SANUS”
KRS 0000026673
http://www.sanus.aniwo.pl/


Grupa Animacji Społecznej Rezerwat

Jesteśmy stowarzyszeniem z Poznania, które działa na rzecz dzieci i młodzież z trudnych, niebezpiecznych, a czasem bardzo biednych środowisk. Stowarzyszenie działa od 2007 roku, tworzą go streetworkerzy pedagodzy, psycholodzy, studenci i absolwenci nauk społecznych. Proponują ciekawe, często nowatorskie formy spędzania wolnego czasu. Oferują swój czas i uwagę dzieciakom, które z różnych względów są defaworyzowane przez innych dorosłych obecnych w ich życiu – przez nauczycieli, pedagogów, wychowawców, sąsiadów, służby porządkowe.

W jaki sposób działamy? Streetworkerzy pracują z kilku osobowymi grupami dzieciaków z najbardziej zaniedbanych okolic Poznania, proponując im kilka razy w tygodniu przez okres 2-3 lat rozmaite zajęcia (np. rekreacyjne, sportowe, artystyczne), budując z nimi relację opartą na wzajemnej sympatii i szacunku. Starają się konfrontować z zupełnie nowymi dla nich doświadczeniami. Poprzez wspólne działania odkrywają w podopiecznych pasje i talenty, starają się również podnosić ich samoocenę, a także zapewniać wsparcie emocjonalne. W miarę naszych możliwości dożywiamy również dzieciaki. Aktualnie stowarzyszenie prowadzi zajęcia z grupami z Wildy, Jeżyc, Łazarza, Piątkowa i Starego Miasta.

Środki zebrane podczas kampanii 1% przeznaczone zostaną na dożywianie podopiecznych Rezerwatu.

Grupa Animacji Społecznej Rezerwat
KRS 0000314115
http://www.rezerwat.org.pl/


Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci

Od 10 lat prowadzimy szczególne miejsce – jedyne w tej części Polski Domowe Hospicjum dla Dzieci. Oprócz wizyt lekarskich, pomocy pielęgniarskiej, zabiegów rehabilitacyjnych, finansowania leków, zakupu specjalistycznej aparatury, środków higienicznych i opatrunkowych w praktyce zajmujemy się całym domem i całą rodziną hospicyjnego szkraba. Nie da się opiekować tylko nieuleczalnie chorym dzieckiem nie poświęcając uwagi pozostałym członkom jego rodziny. Wraz z chorobą dziecka, w praktyce choruje cały jego dom. Dlatego wspieramy nasze hospicyjne rodziny obejmując je opieką psychologiczną i duszpasterską. Pomagamy w organizacji spraw urzędowych. Wspomagamy też materialnie – kupując opał, środki czystości, a nawet ubrania czy żywność.

Jesteśmy również obecni w Klinice Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Nasi wolontariusze systematycznie odwiedzają małych pacjentów przebywających w trakcie leczenia organizując im czas i zabawę. Ale nasza aktywność na Onkolandii nie ogranicza się tylko do tego. Dzięki nam udało się wyremontować oddział, stworzyć przytulną świetlicę, a rodzice towarzyszący swoim chorym pociechom mogli w końcu przebywać w godziwych warunkach. Wielokrotnie wspomagaliśmy rodziców małych pacjentów w organizacji leczenia czy zakupie drogich, nierefundowanych lekarstw z zagranicy. Niebawem na terenie szpitala powstanie z naszej inicjatywy piękny, bezpieczny plac zabaw.

Prowadzimy specjalne grupy wsparcia dla rodzin dzieci z Hospicjum i ich rodzeństwa. Cyklicznie spotykamy się również z rodzinami pogrążonymi w żałobie, wspierając je w przeżyciu tego trudnego okresu w ich życiu. Od kilku lat jesteśmy regionalnymi koordynatorami ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Pola Nadziei”, w ramach której organizujemy liczne spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą czy kursy wolontariatu. Elementem akcji jest tzw. „Żonkilowa kwesta”, zbiórka funduszy niezbędnych do prowadzenia hospicjum.

Wpływy z 1% podatków pozwalają nam w części sfinansować wizyty lekarskie i pielęgniarskie, rehabilitację odbywającą się w domach naszych małych pacjentów oraz zakup lekarstw i środków opatrunkowych.

Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci
KRS 0000288520
https://pomozim.org.pl/

 

 

 

102

Komentarze

komentarze