Jak działa crowdfunding?

Crowdfunding, z ang. crowd – tłum, funding – finansowanie. Można zatem powiedzieć, w bardzo dużym uproszczeniu, że jest to finansowanie konkretnego przedsięwzięcia przez tłum. W języku polskim utarło się jednak zdecydowanie lepsze odwzorowanie tego angielskiego słowa, a mianowicie: finansowanie społecznościowe.

Finansowanie społecznościowe może przybierać różne formy, odmiany, jednak u jego podstaw leży społeczność – to ona finansuje daną inicjatywę najczęściej poprzez drobne wpłaty. W zależności od rodzaju crowdfundingu, możemy mówić o:

  • crowdfundingu charytatywnym (PolakPomaga.pl), gdzie w zamian za wsparcie, osoba potrzebująca (zgłaszająca kampanię), nie przekazuje wspierającym żadnej nagrody (oprócz wdzięczności, oczywiście),
  • crowdfundingu opierającym się o nagrody (PolakPotrafi.pl), gdzie w zamian za każde wsparcie Projektodawca zobowiązany jest przekazać nagrodę w wybranej przez siebie i jasno określonej postaci,
  • crowdfundingu udziałowym, gdzie w zamian za wsparcie Projektodawca przekazuje np. udziały w swojej firmie.

Warto dodać, że portale crowdfundingowe charakteryzują się również różnicami związanymi ze sposobem rozliczania projektów. Możemy tutaj rozróżnić szczególnie 2 rodzaje:

  • wszystko albo nic – jeśli w założonym czasie (np. 30 dni) wspierający nie sfinansują projektu na przynajmniej 100% zakładanej kwoty, wszystkie pieniądze wracają do wspierających (tak działa np. portal PolakPotrafi.pl, czy amerykański Kickstarter.com)
  • bierzesz, ile zbierzesz – bez względu na kwotę wpłaconą w dniu zakończenia projektu (nie jest to istotne czy projekt zbierze 10%, 99% czy 200%), wszystkie pieniądze wypłacane są osobie potrzebującej (tak funkcjonuje PolakPomaga.pl)

Doświadcz crowdfundingu charytatywnego w praktyce na www.PolakPomaga.pl, wspieraj potrzebujących lub wystartuj z własną kampanią!

Obserwuj nas także na bieżąco na:
Facebook
Instagram